Du lịch Sầm Sơn hè 2016 - NASUN GROUP

Du lịch Sầm Sơn hè 2016 - NASUN GROUP

Du lịch Sầm Sơn hè 2016 - NASUN GROUP

Phần 1: Teambuilding 

 

Phần 2: Galadinner

 

 

Viết bình luận: