Ca sĩ Bolero Mỹ Hạnh cùng danh hài Chiến Thắng Giao lưu ca nhạc tại NASUN MẠO KHÊ T05/2017

Ca sĩ Bolero Mỹ Hạnh cùng danh hài Chiến Thắng Giao lưu ca nhạc tại NASUN MẠO KHÊ T05/2017

Giao lưu ca nhạc cùng danh hài Chiến Thắng và ca sĩ bolero Mỹ Hạnh tại NASUN MẠO KHÊ T05/2017

 

#chienthang #myhanh #bolero #boleromyhanh #thantuongbolero

Viết bình luận: