Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập NASUN GROUP 2009-2019

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập NASUN GROUP 2009-2019

 

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập NASUN GROUP 2009-2019

Địa điểm tổ chức: Trung Tâm Hội nghị Quốc Gia - TP. Hà Nội

Ngày tổ chức: 27/10/2019