Sơn lót chống kiềm nội thất và ngoại thất NASUN ALKALI

Liên hệ

Sơn lót chống kiềm nội thất và ngoại thất NASUN ALKALI (Tên cũ là NATOS ALKALI) ...

Sơn lót chống kiềm nội thất và ngoại thất NASUN ALKALI

(Tên cũ là NATOS ALKALI)

Mã: AI11

Kích cỡ: Thùng 22kg / Lon 6kg (Trọng lượng tịnh)

 

Sản phẩm liên quan