Sơn lót chống kiềm nội thất và ngoại thất NASUN ALKALI

Liên hệ

Sơn lót chống kiềm nội thất và ngoại thất NASUN ALKALI (Tên cũ là NATOS ALKALI) Mã: AI11 Kíc...

Sơn lót chống kiềm nội thất và ngoại thất NASUN ALKALI

(Tên cũ là NATOS ALKALI)

Mã: AI11

Kích cỡ: Thùng 22kg / Lon 6kg (Trọng lượng tịnh)

 

Sản phẩm liên quan